KRAJ!NA

Výstava o naší zemědělské krajině, jejích problémech
a možných řešeních.

 

4. března - 31. května 2023
Út - Ne    09:00 - 17:00

zámek Žďár nad Sázavou

 

 

Výstava

Jak můžeme ovlivnit podobu naší krajiny?

Co můžeme udělat pro udržitelnější hospodaření?

V čem nás mohou inspirovat poplužní dvory?

Téma zemědělské krajiny je návštěvníkovi předloženo jako příběh. Ten je rozdělen do šesti kapitol – Hodnoty, Bod zlomu, Problémy krajiny, Inspirace minulostí, Budoucnost a Zamyšlení.

Výstava přináší také výsledky původního výzkumu zaměřeného na mapování poplužních dvorů v rámci České republiky, které jsou málo probádaným fenoménem venkovské krajiny a mohou být zdrojem inspirace pro současné uspořádání zemědělské krajiny.

Virtuální prohlídku výstavy spustíte zde.

planek
 
 

Katalog výstavy

Chcete si vše v klidu prostudovat? 

Kliknutím na obrázek zahájíte stahování souboru (91 MB, formát pdf)

KATALOG_prebal_banner_mini
 
 

Anketa

Téma krajiny se dotýká každého z nás a každý z nás je jiný. Zkuste zjistit, jak téma krajiny vnímáte Vy a jak ostatní návštěvníci prostřednictvím anonymního dotazníku. Do výsledků dotazníku se promítají odpovědě návštěvníků výstavy, tak odpovědi z dotazníku na webových stránkách.

Načítám aktuální výsledky

 
 

Nech se inspirovat

Soudobá podoba zemědělství je výzvou pro nás všechny. Zemědělství vždy hrálo klíčovou roli při vzniku usedlé lidské civilizace. Nyní má za úkol uživit stále rostoucí světovou populaci. Zemědělská půda ale nepřibývá, naopak stále mizí. 

Minulost nám ukázala principy dobrého hospodaření, ale úplně převzít historickou konstrukci nelze. Dnes je potřeba najít efektivní využití orné půdy s ohledem na životní prostředí. Někteří hospodáři se už dnes snaží jít touto cestou. Nech se inspirovat.

 

Proč je změna nutná? 

Moudrost předků nás může inspirovat v tom, jak krajinu využívat efektivně a přitom citlivě k jejím dlouhodobým hodnotám. Jejich zkušenost totiž pramenila z primární trvalé udržitelnosti krajiny jako zdroje obživy. O fenoménu poplužních dvorů, krajině a inspiraci hovoří Petr Kučera.

 

Příklady z praxe

Obrázky hospodářů, kteří se každý den zasluhují o pozitivní změnu v zemědělské krajině. Jejich pole rozdělují aleje stromů nebo zatravněné kvetoucí pásy. Úrodná půda je chráněna před vodní a větrnou erozí a na pole se vrací život. Přirozeně se navrací domácí druhy rostlin a živočichů.

zemědělec Martin Smetana, Adapterra Awards, Nadace partnerství

starosta Pavel Kotík, Adapterra Awards, Nadace partnerství

sadař David Ryšavý, zahradník Petr Weidenthaler, Asociace soukromého zemědělství ČR

 
 

Budoucnost tvoříme teď

Každý třetí z nás, přes 3 miliony lidí v ČR, vlastní kousek půdy. Můžeme přímo ovlivnit, co se s krajinou děje. A bezmocní nejsme,ani když půdu nemáme.

Chci pomoct krajině

 
 

Jak na výstavu

Kde:

Zámek
Žďár nad Sázavou
 

 

Kdy:

4. března - 31. května  2023
Út - Ne    09:00 - 17:00

 

Vstupné:

Na výstavu je vstup zdarma.Výstava je vhodná i pro děti.

 
 

O projektu

Výstava je výstupem projektu Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot. Projekt DG18P02OVV018 je financován MK ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Poplužní dvory jsou fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od Josefínského katastru (přibližně r. 1820) do současnosti. A to především změn velikostního a tvarového uspořádání zemědělských pozemků popluží panských (vrchnostenských) dvorů.

 
 

Autoři

Autoři výstavy:

Jozef Sedláček, Daniel Matějka, Radim Klepárník, Zuzana Fialová, Magdaléna Březinová, Kristýna Kohoutková, Veronika Chalupová

 

Architektonické řešení:

Facha architekti – Matěj Nepustil, Martin Chlanda

 

Obsahová náplň:

Petr Kučera, Zuzana Fialová, Barbora Jurenková, Radim Klepárník , Darek Lacina, Hana Martinková Kuchyňková, Daniel Matějka, Hana Matějková, Katarína Pavlačková, Alena Salašová, Jozef Sedláček, Eva Žallmannová, Magdaléna Březinová, Veronika Chalupová, Kristýna Kohoutková

 

Interpretace dat:

Ladislav Ptáček

 

Garant projektu:

Petr Kučera

 

Webdesign:

Lubomír Fiala

 

Kontakt: 

Katarína Pavlačková
+420 519 367 340
katarina.pavlackova@mendelu.cz

Ústav plánování krajiny
Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

MENDELU      facebook

 
zavřít